Annual Events

Selain mengadakan event mingguan atau bulanan, Exabytes Event mempunyai beberapa event rutin yang digelar secara tahunan.